Isolatie verhoogt het comfort en verlaagt de stookkosten. Hieronder kunt u alles lezen over de isolatie voor een plat dak. Allereerst worden de verschillende daktypen omschreven.

Warm dak

Een warm dakconstructie is een dakconstructie waarbij de isolatie aan de bovenzijde van de dragende constructie is aangebracht. De waterkerende laag (dakbedekking) bevindt zich boven de isolatie. Dit is de meest voorkomende manier voor het isoleren van het platte dak.

Koud dak

Een koud dak constructie is een dakconstructie waarbij de isolatie aan de onderzijde van de dragende constructie is aangebracht. De waterkerende laag (dakbedekking) bevindt zich direct bovenop de dragende constructie. De dragende constructie bevindt zich dus aan de koude zijde van de isolatie. Een dergelijke constructieopbouw wordt afgeraden in verband met condensatie problemen die kunnen ontstaan.

Een omgekeerd dak

Een omgekeerde dak constructie is een dakconstructie waarbij de isolatie op de waterkerende laag is aangebracht. Deze constructies dienen altijd geballast te worden. Dergelijke constructies komt men tegen bij o.a. dakterrassen en parkeerdaken. Geschikte isolatie voor het omgekeerd-daksysteem is XPS (geextrudeerd polystyreen).

Ballastlaag

Een ballastlaag is een laag grind of tegels. Deze dient als gewicht om het dakbedekkingpakket op zijn plaats te houden. Tegels worden ook wel gebruikt als looppad ter bescherming van de dakbedekking. Tegels dienen ter bescherming van de dakbedekking altijd op tegeldragers aangebracht te worden.

Polystyreen isolatie

Polystyreen, in de volksmond beter bekend als piepschuim, is een isolatie type dat bestaat uit geëxpandeerde polystyreen korrels. Technische benaming is EPS, geëxpandeerd polystyreen.

Polyurethaan isolatie

Polyurethaan-isolatie is gemaakt van polyurethaanschuim (pur-schuim). Doordat het materiaal opschuimt tussen twee cacheringen, is polyurethaan-isolatie altijd aan twee zijden gecacheerd.

PIR isolatie

PIR staat voor Poly Iso Cyanuraat. Dit is een sterk op Polyurethaan lijkend schuim met sterk verbeterd brandgedrag. De isolatie is compacter en heeft een hogere isolatiewaarde dan polyurethaanschuim isolatie met dezelfde dikte.

Cachering

Een cachering is een afwerklaag op isolatie welke het mogelijk maakt om hierop een dakbedekkingpakket aan te brengen, zonder dat het isolatie materiaal wordt aangetast. Cachering kunnen o.a. bestaan uit gebitumineerd glasvlies, mineraal gecoat glasvlies, aluminium of een bitumenfilm.

Afschot-isolatie

In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij renovatie wanneer het dak bouwkundig geen goed afschot heeft, is het mogelijk zogenaamde afschot isolatie platen te gebruiken. Afschot isolatie zijn isolatieplaten van aflopende dikte bijvoorbeeld van 7,5cm naar 6cm. Dit zorgt voor een goede afvoer van het water naar de afvoeren. Waardoor je voorkomt dat er grote hoeveelheden stilstaand water op het dak blijft staan. Wat de levensduur van de isolatie ten goede komt.

Met welke isolatie werken wij?

De keuze van de isolatie is sterk afhankelijk van de bestaande situatie. Ter plekke kan door ons worden bekeken welk type isolatie het beste geschikt is voor uw dak. In de meeste situaties gebruiken wij PIR-isolatie. PIR staat voor Poly Iso Cyanuraat. Dit is een sterk op Polyurethaan lijkend schuim met sterk verbeterd brandgedrag. De isolatie is compacter en heeft een hogere isolatiewaarde dan polyurethaan isolatie met dezelfde dikte.

Voor meer informatie of een advies voor een dakrenovatie, een dakreparatie of het aanbrengen van isolatie kunt u contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord voor een advies op maat.